Mandolin Orkestrası

Mandolin Orkestrası

                    

    Değerli Eğitimciler, Ülkemizin Çağdaş Öğretmenleri!

Köy Enstitülü yıllardan ‘80’li yılların Öğretmen Okulları’na kadar uzanan “yaşamın okulları” diyebileceğimiz o eşsiz eğitim yuvalarında bizi Batı’yla buluştururken türkülerimizi de içine alan, Anadolu insanını kucaklayan; hem çalıp hem söylemeyi öğrendiğimiz, kurduğumuz topluluklarla duygularımızı paylaşmamıza olanak veren, yaşamımızın bir parçası haline gelen MANDOLİN’lerimizi yeniden elimize almak zamanı gelmedi mi çoktan.

Zaman içinde yitirilmesi istenen nice değerimize bir yenisinin eklenmesine izin vermeyelim. Çocuklarımızın yeteneklerinin blok flüt ya da melodikayla sınırlandırılmasına göz yummayalım. Mandolinlerimize sarılalım ve eğitimciler olarak o çağdaş “Anadolu” ruhunu yeniden canlandıralım.

Sizleri mandolin çalmaya, topluluklar kurmaya ve genç kuşaklara örnek modeller olmaya davet ediyoruz. Geliniz, TOBAV çatısı altında bu önder rolü üstleniniz. Saygılarımızla.