Okul Öncesi Temel Sanat Eğitimi (Orff Öğretisi)

Okul Öncesi Temel Sanat Eğitimi (Orff Öğretisi)

Okul Öncesi Temel Sanat Eğitimi (Orff Öğretisi)
 

Ünlü Alman besteci ve müzik eğitimcisi Carl Orff ( 1895-1982) tarafından geliştirilmiş olan “Orff Eğitimi”nin temel felsefesi kendisini müzikal olarak ifade edebilen nesilleri yetiştirmeye dayanır. Bu felsefeyi müzik eğitimi anlayışının temeline oturtan TOBAV, çocukların her birinde farklı düzeyde olan doğuştan getirdikleri müzik potansiyellerini geliştirerek en üst noktaya çıkarmayı hedefler.
Müzik, hareket, dil ve dansın karşılıklı etkileşimi üzerine kurulmuş olan “Orff Eğitimi” çocukların doğasına en uygun teknikleri içerir. Gözlem, taklit, deneyimleme süreci çocuğun yaratıcılığının gelişimine yön verecek tekniklerle ilerler. Bir yandan müziğin elemanları basit ve ham formunda keşfedilirken, diğer yandan ritmik, ezgisel, dans figürü doğaçlamaları yaratıcı süreci hızlandırır. Bu süreç aynı zamanda nota öğrenmeye temel oluşturacak müzikal davranışların da temelini atar. Böylece deneyimsel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönleriyle gelişimini de destekleyen “Orff Eğitimi” aracılığı ile kendisini ifade etme cesareti kazanır.
TOBAV’da akademik, uzman bir kadroyla 2005 yılından beri gerçekleştirilen “ Orff Eğitimi” ne dayalı temel sanat eğitimi süreci sonunda yetenekleri keşfedilen çocuklar sanatın herhangi bir dalında kendilerini ifade edebilme olanaklarını yakalarlar. Bu anlamda TOBAV, geleceğimiz olan çocuklarımızın, ileride hangi mesleği seçerlerse seçsinler sanatı özümseyerek yaşamlarının bir parçası haline dönüştürebilmeleri, yaşamlarını estetize edebilmeleri ve geleceğin sanatçılarını keşfederek onların yönlendirmeleri konusunda nitelikten ödün vermeden, toplumsal gelişimi destekleyecek önemli bir rol üstlenmiştir.

Banu Özevin