TOBAV İlkeleri

TOBAV İlkeleri

TOBAV- İzmir
Tiyatro, Opera ve Bale sanatlarının yurt düzeyinde geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak olan TOBAV 28 Aralık 1981’de kurulmuştur.
FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) ve
IATA (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği)’nin aktif üyesidir.

TOBAV İki Temel Amaç Üzerine Kurulmuştur
1.Vakıf üyelerinin yardımlaşma ve dayanışmasını gerçekleştirmek ve onlara yardım fonları yaratmak.
2.Tiyatro Opera ve Bale Sanatlarının yurt düzeyinde geliştirilmesi, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak; Bu doğrultuda profesyonel ve amatör çalışmaları desteklemek, teşvik edici yarışmalar, kurslar, seminerler, söyleşiler, açık oturumlar, sempozyumlar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı araştırma olanakları sağlamak, yayın çıkarmak.
 
TOBAV İzmir, temsilcilik olarak 1988 yılında etkinliklerine başlamış, 17 Mart 2003 tarihinde ŞUBE olmuştur. İzmir Devlet Opera ve Balesi çalışanlarından oluşan üyeleri ile kentimizin kültür ve sanat alanındaki örgütlerin en önemlilerindendir. İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin profesyonel sanatçılarını bir çatı altında toplayıp eğitim, kültür ve sanat etkinliklerini başarıyla sürdürmektedir.
 
NE YAPIYORUZ ?
 
Müzik, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişiminde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda, duyguların dışa vurumu için bir yol, yetenek ve enerjilerin yaratıcılık ve pozitifliğe çevrilmesi için de bir fırsattır.
 
Görevimiz Tiyatro, Opera ve Bale Sanatlarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, İzmirli çocuk ve gençlerin müziğin ve ritmin ilham verici gücünü keşfederek, yaşam kalitelerini artırıcı ve bakış açılarını zenginleştirici yönünü tanıtıp sevdirmektir. Bu doğrultuda, çeşitli kurslarla çocuk ve gençlerin kendine güvenlerini sağlamlaştırarak, geleceğe yönelik sosyal bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hedef kitlemizin, bütün İzmirli çocuk ve gençler olması dolayısıyla başarılı ve yardıma gereksinim duyan öğrenciler ile her yıl Çocuk Esirgeme Kurumların dan yeteneklerine göre seçilerek alınan öğrencilere, ücretsiz sanatsal eğitim veren vakfımız, her eğitim yılında önemli sayıda öğrencinin bu olanaklardan yararlanmasını sağlamaktadır.
 
HEDEF KİTLEMİZ
Toplumumuzun gelişmesi adına önce çocuk ve gençlerden başlayarak tüm İzmirli sanatseverlere sesleniyoruz.
.