TOBAV Üyeliği

TOBAV Üyeliği

Vakıf senedinin önemli bazı maddeleri;
 
MADDE 3 - Vakıf sosyal yardımlaşma, dayanışma, tiyatro, opera, bale ve çok sesli müzik sanatlarının yaygınlaşması, bunlarla ilişkili kültürel değerlerin demokratik ve laik cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda korunması ve gelişmesi amacı ile kurulmuştur.
 
MADDE 3 b - Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerin zaruri ihtiyaçları için elverişli faizlerle kredi vermek.
 

TOBAV Üyelik

MADDE 5 - Halen Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfının üyesi olanların Vakıf üyelikleri aynen devam eder. Tüm Kurum (Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü) çalışanları Vakfa üye olabilirler. Üyelik için yazılı başvurulur. Kabul işlemi Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır. Üyelik giriş aidatlarının ödenmesiyle başlar.
c- Her ne şekilde olursa olsun Vakıftaki üyeliğin sona erenlerin Vakfa olan borçları muaccel olur ve Vakıftaki alacaklarından mahsup edilir. Bakiye borcu kaldığı takdirde herhangi ihbara ve hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın kanuni yollarla tahsil edilir.
 
 
NOT: Formu kaydetmek için linkin üzerine sağ tıklayıp "hedefi farklı kaydet" seçeneğini seçiniz...