Ustalık Sınıfları

SAYGUN MÜZİK FESTİVALİ İZMİR PİYANO YARIŞMASI USTALIK SINIFLARI

AMAÇ

Ustalık sınıfları ile yarışmaya katılan adayların dışında, piyano eğitimi alan tüm öğrenciler ve mezunlar için dünyaca tanınmış piyanistlerle çalışma fırsatı yaratarak bilgi ve deneyimlerini artırmak ve müzikal anlayışlarına katkıda bulunarak ilerideki çalışmaları için motivasyon olmayı hedeflemektedir.

Emre ŞEN                                                     Gestalt Yaklaşımı
Edna GOLANDSKY                                      Taubman Yaklaşımı  
 

GENEL AÇIKLAMALAR

1) “Saygun Festivali İzmir Piyano Yarışması” kapsamında düzenlenecek ustalık sınıfları, 3 Şubat tarihinde Emre Şen ile “Gestalt Yaklaşımı” (18 yaş ve üstü katılabilir), 8-9 Şubat tarihlerinde Edna Golandsky ile “Taubman Yaklaşımı”, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecektir.  
2) Son Başvuru Tarihi: 10.01.2015
3) 3 ŞUBAT 2014 SALI
  10.00 – 13.00 EMRE ŞEN USTALIK SINIFI
   14.30 – 17.30 EMRE ŞEN USTALIK SINIFI
    8 ŞUBAT 2014 PAZAR
    10.00 - 13.30 EDNA GOLANDSKY USTALIK SINIFI
    14.30 – 18.00 EDNA GOLANDSKY USTALIK SINIFI
     9 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ
     10.00 - 13.00 EDNA GOLANDSKY USTALIK SINIFI
     14.30 – 17.30 EDNA GOLANDSKY USTALIK SINIFI

4) Ustalık sınıflarına katılım maksimum 15 kişi ile sınırlıdır.
5) Ustalık sınıfına katılmaya hak kazandığı halde gelemeyeceğini bildiren ya da ustalık sınıfına başlangıç tarihinde herhangi bir mazeret bildirmeksizin ustalık sınıfına hazır bulunmayan adayların katılımları iptal edilecektir.
5) Katılım ücretsizdir.

EMRE ŞEN

GEŞTALT YAKLAŞIMIYLA MÜZİK
Bu grup çalışmasında Geştalt psikoterapisi ve müzikal performans bir arada işlenmektedir. Geştalt bütüncü ve varoluşçu bir terapi yaklaşımıdır. Analiz etmek ve yorumlamaya alternatif olarak, farkındalığı artırma yoluyla organizmanın kendi kendini iyileştirmesini ve gelişmesini hedef alır. Analitik kökenli olsa da,  doğu felsefesinden ve kültüründen, dramadan ve çeşitli sanatsal ifadeden çarpıcı biçimde faydalanmıştır. Müzisyenliğin, yorumculuğun farklı bir bakış açısıyla ele alındığı bu çalışma sırasında bilgiden ve amaçlamadan çok, an içindeki deneyim esas alınır. Bilgi geçmiş zamanı, amaç ise gelecek zamanı içerir. Geştalt yaklaşımında esas olan ise şimdi ve buradadır. 
Geştalt yaklaşımıyla müziğe bakmak, dışarıdan düzelterek veya değiştirerek değil, varolanın akışını kolaylaştırmaya, büyüme ve gelişmeyi hızlandırmaya ve içimizdeki potansiyeli canlandırmaya yönelik bir çalışmadır. Bu çalışmada, katılımcıların müzik yaparken enstrümanlarıyla kurdukları ilişkiyle, performans sırasındaki bedensel ve zihinsel farkındalıkları ile bir bütün olarak çalışılır. Bu bütünlüğün içinde nota analizi, tını, müzikal anlatım ve tüm anlamıyla yorumculuk varoluşçu bir bakış açısıyla yeniden ele alınır.

Amaç odaklı (gelecek odaklı) ve öğretilere, yargılara ve kurallara fazlasıyla bağlı bir performans katılaşır ve nefes almaz. Şimdiki zamanda yaşamasına alan tanınan bir performansın ifadesi ise sıcaktır, paylaşımı kolaydır, an içinde can bulur ve esnektir. Esnek bir performans yargıdan uzaktır, yaratıcılığa açıktır ve nefes alır. Geştalt yaklaşımında buna "yaratıcı tarafsızlık" denir.

Geştalt yaklaşımı doğruyu, iyiyi veya güzeli hedeflemez. Böylesi hedefler yine şimdiki zamandan ve deneyimden ayrılmamıza ve daha "mükemmel" bir imaj baskısı ile var olmamıza sebep olur. Bu çalışma sırasında değişime odaklanmadan kendiliğinden gelen değişimin tadına varılır. (Değişim Paradoksu)

Bu grup çalışması Geştalt terapisinde kullanılan çeşitli egzersizler (yastık, çift sandalye,  vb) yoluyla akışın kolaylaşmasını, farkındalığın artırılmasını hedefler. Bu farkındalık bilmek ve anlamanın ötesinde, oyun ruhuyla yeniyi ve farklıyı denemeye açık olmayı alışkanlık haline getirmeye yöneliktir. Bu yaklaşımla müzik yapmak, müziği analiz ederek şekillendirmekten veya planlamaktan ziyade, ’müzikle beraber olmak’ ruhunu barındırır. Çalışma boyunca prensibimiz yapmaktan çok ’olmak’,  çabalamaktan çok ’bırakmaya’ açık olmayı sağlamaktır.
Katılımcıların bir veya birden fazla eser ile katılmaları uygundur. Grup çalışması sırasında rahat hareket edebilecekleri kıyafetlerle katılmaları, bedensel aktivitelerin rahat yapılabilmesi açısından önemlidir. Katılmak için uygun yaş onsekiz ve üstü, maksimum katılımcı sayısı ise onbeştir. Çalışmanın belli kısımları seyirciye kapalı olacaktır      
 
           
EDNA GOLANDSKY
Edna Golandsky, Taubman Metodu’nun en önemli temsilcisi ve savunucularındandır. Teknik problemleri çözmede gösterdiği büyük başarı ve üstün müzikal kavrama yeteneğiyle, ABD’de ve yurtdışında geniş övgü topladı. Müzik eğitimini Juilliard School’da aldı. Aynı okulun müzik bölümünde çeşitli derecelerde master yaptıktan sonra Dorothy Taubman’dan dersler almaya devam etti. Bayan Golandsky, 1976 yılında, insanların yaz aylarında buluşup Taubman Metodu konusunda yoğun odaklı araştırmalar yapabilmeleri için bir enstitü kurmayı planladı. Daha sonra Bayan Taubman ile beraber Taubman Enstitüsünü kurup, çalışmalara başladılar. Haziran 2003’te Taubman teorisinin araştırılması, ilerletilmesi ve yayılmasında öncülük yapmak için Golandsky Enstitüsü kuruldu. Enstitü her yıl Temmuz ayında Princeton Üniversitesinde bir sempozyum ve festival düzenlemektedir. Dünyanın her yerinden profesyoneller ve öğrenciler Bayan Golandsky ile okumaya, çalışmaya ya da danışmaya gelirler. Uluslararası üne sahip bir pedagog olarak Golandsky, bilirkişi teşhisi, yorgunluk, ağrı ve ciddi hasara benzer problemlerin tedavisi konusunda uzun yıllara dayanan bir kariyere sahiptir. Birçok müzik tıbbı konferansında uzman konuşmacı olarak yer aldı. Bunların yanı sıra City University of New York’ta (CUNY) “piyano” dalında yardımcı profesördür.

Ustalık Sınıfları Başvuru